ZAHVALA OBČINI ŠKOFLJICA

Naše jesensko srečanje sovpada z občinskim praznikom. Ob 20. obletnici Občine Škofljica je klub občanom Škofljice v njihovem parku postavil skulpturo velikega škurha, ki je našel svoje mesto v občinskem grbu. S tem se OTC Škofljica zahvaljuje občini za pomoč pri delovanju kljuba in organizaciji odmevnih škofljiških starodobniških srečanj.   

Veliki škurh mojstra Franca Vidriha pred poletom v škofljiški park.

Mnogo je bilo podjetij in posameznikov, ki so nam vedno pomagali. Zato se vsem njim zahvaljujemo. Verjeli so v naše delo in poslanstvo pri ohranjanju in negovanju dela narodnega bogastva – predmetov njegove tehnične kulture.

Zahvaljujemo se tudi Občini Škofljica, ki nam je v vseh letih stala ob strani in nas vzpodbujala. Na vsaki prireditvi udeležence in obiskovalce pozdravi njen župan. Do leta 2006 je to nalogo opravljal dr. Jože Jurkovič.  Ob petem jubileju je med drugim dejal: »Dočakali smo leto 2000. Imenujemo ga sveto leto, leto sprave in miru, leto olimpijskih iger, in leto kulture. K življenjski kulturi je že v preteklosti veliko prispeval tudi tehnični razvoj. Zemeljska krogla postaja ljudem vse manjša. Negovanje tehnične dediščine ni le nostalgija, ampak poskus mladim rodovom ohraniti korenine, iz katerih nastaja dandanašnji in nov jutrišnji, vse bolj tehnični dan!«

V naslednjih štirih letih je lastnike zloščenih lepotcev in številne obiskovalce pozdravil župan Boštjan Rigler. Od leta 2011 je vodstvo Občine Škofljica zaupano Ivanu Jordanu, ki je tudi član OTC Škofljica od vsega začetka. Vedno poskrbi, da se Vseslovenskih srečanj udeležeijo njegovi prijatelji, župani sosednjih občin in nekatere med njimi je navdušil za nakup starodobnega vozila.