VITEZI STARE PLOČEVINE

IZOBRAŽEVANJE TEHNIČNIH KOMISARJEV ZVEZE SVS

Vitez je v srednjem veku naziv za vojaka na konju. Bil je pripadnik nižjega plemstva, katerega veščine so se izkazale v vojni. Vitez je lahko postal vsak, ki se je veščin vojskovanja učil 14 let, oprema je bila draga in prvovrstni konji dostopni bolj bogati fevdalni gospodi.

26. februarja 2022 so se v viteški dvorani mogočnega Turjaškega gradu zbrali vitezi stare pločevine. Vitez lahko postane vsak, ki v sebi čuti nostalgijo do starodobnikov, do tehnične dediščine preteklosti, ki se zliva v sedanjost in se obrača v prihodnost. Marsikdo kupi starodobnika iz čistega užitka tudi v slabem stanju in ga potrpežljivo v svoji garaži spet spravi med žive, ključno pri tem je ohranjanje njegove originalnosti. Prestižni primerki pa so dostopni le tistim, ki imajo veliko pod palcem.   

Pod okriljem Zveze slovenskih društev ljubiteljev starodobnih vozil – Zveze SVS je bilo organizirano izobraževanje tehničnih komisarjev iz 46 društev iz vse Slovenije, na katerem so udeleženci poglobili svoje znanje.

Georg Gedl, rojen v Kikindi, je že kot mali fantič vzljubil avtomobile in njihove oblike, a na željo očeta je dokončal gradbeno šolo in nekaj časa opravljal poklic, za katerega se je izučil. Ves čas pa je ustvarjal risbe novih avtomobilskih modelov in jih pošiljal priznanim avtomobilističnim revijam. Leta 1969 mu je švicarska revija »Automobile Revue« objavila nekaj risb in mu utrla pot za zaposlitev pri podjetju Audi, kasneje pri BMW. Postal je avtomobilski oblikovalec. Sprejel je izziv oblikovanja počitniških prikolic pri IMV, sodeloval je pri projektu oblikovanja turističnega avtobusa pri podjetju TAM Maribor, povabljen je bil tudi v Adrio Mobil.

Dobro desetletje je predaval tudi na ljubljanski likovni akademiji. Študente je učil, kako idejo čim hitreje in enostavneje spraviti na papir. Bil je mentor mladim oblikovalcem, tudi Robertu Lešniku, ki je danes vodja oblikovanja avtomobilske zunanjosti pri Mercedes-Benzu.

Vse se začne z idejo, idejno skico na papirju. Za skiciranje se uporabljajo različni materiali od akrila, markerja, tempere, grafita, akvarela, krede. Vse se je delalo »peš« brez računalnikov. Diskutiralo se je že pril idejni risbi, slike so bile narejene tudi v naravni velikosti 6×7 metrov.

Tudi v dobi računalnikov se oblika vsakega modernega avta še vedno začne s svinčnikom in papirjem.

Moto njegovega dela je: »Iz Big Brotherja in Facebook čenč ne moreš potegniti ničesar, kar bi v življenju uporabil. Delati moraš stvari, ki imajo vrednost. In nikoli samo ene. Vedno delaj različne stvari. Vztrajnost  je mati uspeha. Za oblikovalca je največje priznanje, ko njegove idejne skice in risbe »zaživijo« na pravih produktih.«

Tomaž Vidmar, predstavnik za homologacije pri LPP je tehnične komisarje, s katerimi redno sodeluje, seznanil s predpisi in navodili glede starodobnih vozil. Slovenska predpisa sta:

ZAKON O MOTORNIH VOZILIH ZMV-1 in PRAVILNIK O UGOTAVLJANJU SKLADNOSTI

Pri tem se upoštevajo tudi USMERITVE ZA POSTOPEK PRIDOBITVE STATUSA STARODOBNEGA VOZILA – STARODOBNIKA.

Starodobnik je vozilo, ki je bilo izdelano pred 30-imi leti ali več in je ohranjeno ter tehnično vzdrževno tako, da je skladno z originalno konstrukcijsko sestavo in obliko ter se zaradi svojega zgodovinskega in tehničnega pomena ne uporablja za vsakodnevne prevoze.

Razvrstitev vozila v posamezen razred starodobnikov glede na njihovo skladnost z originalno zgradbo izda nacionalna organizacija starodobnih vozil – Zveza SVS,  ki je članica Mednarodne organizacije starodobnih vozil – FIVA.

Starodobno avtentično vozilo je starodobno vozilo v obliki, kot je bilo izdelano, to je nespremenjeno in le malo obrabljeno. Mora biti popolnoma originalno, vključno z notranjo in zunanjo končno obdelavo. Izjeme so možne le za gume, vžigalne svečke, akumulator in ostale potrošne dele, ki pa morajo ustrezati specifikaciji iz obdobja izdelave vozila.

Starodobno originalno vozilo  je starodobno rabljeno vozilo, ki še ni bilo obnovljeno, z neprekinjeno preteklostjo in v stanju normalne iztrošenosti. Deli, ki se normalno izrabijo, so lahko nadomeščeni z deli po specifikaciji iz obdobja izdelave vozila. Dovoljeno je barvanje, kromiranje in tapeciranje v stilu obdobja.

Starodobno restavrirano vozilo  je starodobno vozilo znane identitete, ki je bilo delno ali v celoti obnovljeno. Na vozilu so le manjša odstopanja od proizvodne specifikacije v primeru  neobstoječih delov ali materialov. Če je možno, morajo biti uporabljeni originalni deli proizvajalca, lahko pa se nadomestijo z drugimi iste specifikacije. Notranjost in zunanjost ter zunanja površinska obdelava motorja morajo biti v največji možni meri podobni specifikaciji iz obdobja izdelave vozila.

Starodobno sestavljeno vozilo  je starodobno vozilo, sestavljeno iz delov več vozil istega tipa, v  največji možni meri skladno s proizvajalčevo originalno specifikacijo. Posamezni deli, ki ne predstavljajo nosilca identitete vozila, so lahko izdelani tudi izven obdobja izdelave vozila. Notranjost in zunanjost ter zunanja površinska obdelava morajo biti v največji možni meri podobni originalni specifikaciji.  

Postopek odobritve vozila v starodobno vozilo

Pri strokovni organizaciji se vloži vloga in predloži registracijski dokument, dokument o lastništvu vozila in pooblastilo. Iz dokumentov mora biti razviden proizvajalec vozila in leto izdelave vozila ter tehnični podatki o vozilu (VIN številka, tip motorja, masa vozila, podatki o motorju, pnevmatike, število sedežev, ….)

Poročilo o uvrstitvi vozila v posamezen razred starodobnika izda Zveza SVS, ki je članica Mednarodne organizacije starodobnih vozil  – FIVA. Poročilo o uvrstitvi vozila v posamezen razred mora vsebovati tudi popoln zapisnik o oceni vozila in fotografijo vozila.

Identifikacija vozila je postopek, s katerim se ugotavljajo istovetnost vozila in njegovi osnovni tehnični podatki s pomočjo priloženih dokumentov in drugih virov s tehničmi podatki o vozilih. Identifikacijo vozila opravijo tehnični komisarji v društvih starodobnikov.

Razvrstitev vozila med starodobna vozila opravi Zveza SVS na podlagi identifikacije vozila in dokumentov, ki jih predloži vlagatelj.

Zveza SVS pa lahko zavrne razvrstitev vozila med starodobna vozila, če ugotovi neskladnost med vozilom in poročilom o uvrstitvi vozila v posamezen razred. Postopek razvrstitve vozila med starodobna vozila se uporabi za: uvožena vozila, vozila, ki so bila registrirana v drugi državi članici, vozila, ki so v Republiki Sloveniji že registrirana in so šele kasneje izpolnila starostni pogoj.

Pri tehničnem pregledu starodobnega vozila mora stanje in delovanje naprav ter sistemov ustrezati stanju vozila v času izdelave. Kontrolor preveri skladnost vozila s poročilom in potrdilom o razvrstitvi vozila v določen razred starodobnega vozila ali dokumentom, na podlagi katerega je bilo vozilo razvrščeno med starodobna vozila. Če ugotovi neskladje temu vozilu poda oceno, da ni tehnično brezhibno in napoti stranko na tehnično službo, da izvede pregled tega vozila.

Vsebina registrske tablice za starodobna vozila je določena v Zakonu o motornih vozilih ZMV-1, ki ne določa več oznake za starodobna vozila. 

Bruno Kuzmin,  član AC Koper,inženir strojništva, novinar, ki je za časopis Delo pisal članke v rubriki Na kolesih, testni voznik ekipe, ki je testirala preko 4000 avtomobilov na vseh koncih sveta, je predstavil knjigo Avtomobili naše in vaše mladosti – od strasti do naložbe kot njen avtor.  

Ob 25-letnici delovanja Adria Classic Koper se je porodila spontana ideja o knjigi, ki ima vseslovenski pomen. Omogoča povezovanje vseh slovenskih društev ljubiteljev mlado- in starodobnikov. V sodelovanju z Zvezo SVS je bila knjiga Avtomobili naše in vaše mladosti – od strasti do naložbe izdana v 2600 izvodih in brezplačno razdeljena med člane Zveze SVS.

Avtomobilistični novinar Bruno Kuzmin je v tej redki knjigi o redkih avtomobilih zbral 65 zgodb legendarnih avtomobilov. Gre za ikone, gre za avtomobile o katerih smo sanjali in še danes sanjamo.

Starodobniške naložbe – od kripe do bogastva. Cene starodobnikov rastejo do takrat, ko se jih nekdo še spominja. Ljudski avti so bili precej neambiciozni, bili pa so taki, ki so motorizirali nacijo. Po njih imamo tako močno nostalgijo, da so dragi. Ne glede na to, da jih je precej, imajo lahko zelo visoko vrednost; pri nas je to fičo, v Italiji Fiat 500, v Vzhodni Nemčiji trabant, mednje sodi tudi francoski spaček. 

Med najbolj vroče naložbe spadajo Ferrariji iz vseh časovnih obdobij. Redki so verjeli, da bo njihova vrednost poletela v nebo. Delta je bila na začetku skromen avtomobil. Lancia Delta v izvedbi HF Integrale pa je postala eden izmed najboljših dirkalnikov vseh časov, ikona hitrosti in tehnike, ikona štirikolesnega pogona in motorja, ki bruha ogenj. Ostaja nesmrtna, zanimanje za nakup je nepredstavljivo, zanjo je treba globoko seči v žep.

Metod Levart  je opisal dela, kjer si »malo« umažeš tudi roke. Spregovoril je o reševanju Opel Mante A, kultnem kupeju iz sedemdesetih let. V skednju, kjer je ždela 20 let, je bila videti še v redu, na soncu pa je bilo drugače, pokazale so se manj sanjske stvari. Rja tu, rja tam,  luknja tu, luknja tam. Prvi korak pri karoserijski obnovi je bil izdelava vpenjalnega vozička, pridobitev načrtov.

Nato se začne, postopno od stebrička, do nosilca, do  prečnika, meriš, variš in včasih pride do dvoma, ali je tako delo normalno. Eno izmed njih je bilo namesto peskanja ročno brušenje karoserije in kot komentar je bilo slišati: »Hvala Bogu, da nisi peskal, v avto se spustijo kot svinja v bučo.« Predsednik tehnične komisije  Edi Glavić je dodal: »Izjemno delo!«

Edi Glavić, predsednik tehnične komisije Zveze SVS je predstavil pomen digitalizacije,  prehod iz papirnatega na elektronsko poslovanje, na prehod prenosa podatkov za izdajo izkaznice SVS v elektronski obliki. To pomeni zmanjševanje dokumentov v fasicklih, pohitritev postopkov ter lažji dostop in nadzor dokumentov.     

Dokumenti, potrebni za pošiljanje po E pošti:

  • Evidenčni list s podpisom stranke
  • Fotografija na kateri je hkrati vidna sprednja in bočna stran vozila na strani voznika
  • Fotografija na kateri je hkrati vidna zadnja in bočna stran vozila na strani potnika
  • Fotografija na kateri je dobro vidna vtisnjena identifikacijska številka vozila potrebna za registracijo
  • Fotografija dobro vidne tipske tablice
  • Fotografija tipa in številke pogonskega agregata
  • Prometno ali drugi dokument vozila za ogled
  • Prometno dovoljenje sodobnega vozila v lasti stranke
  • Članska izkaznica stranke v društvu včlanjenem v SVS

Izjema: Pri obnovi izkaznice istega lastnika je dovolj poslati Evidenčni list s podpisom stranke. Nova fotografija pa je potrebna v primeru, da je prišlo do spremembe kategorije v katero je bilo vozilo predhodno uvrščeno.

Po klasični pošti se mora poslati na Tehnično komisijo – Ediju Glaviću samo še ena fotografija 9×13 na kateri je hkrati vidna sprednja in bočna stran vozila, da se pripne v novo izkaznico.

Podpredsednik Zveze SVS Vladimir Perkič  je navzoče zaprosil, da čimprej sporočijo udeležbo na Mednarodni razstavi starodobnikov AVTO – MOTO KLASIKA, ki bo potekala od 8. do 10. aprila v Gornji Radgoni. Kot urednik revije Glasilo SVS pa je izpostavil vprašanje naročila na revijo in pisanje člankov, s katerimi bi obogatili vsebino. 

Vsi tehnični komisarji, ki so opravili več kot pet pregledov vozil so za vzpodbudo prejeli baterijski polnilec. Predsednik Zveze SVS Leon Vrtovec je tehnične komisarje seznanil z odločitvijo upravnega odbora o nagrajevanju najbolj prizadevnih članov društev. Za leto 2021 je bil izbran Miloš Jerše iz kluba Codelli. Prejel je sliko svojega najljubšega avtomobila Alfa Romea, delo avtomobilskega oblikovalca Georga Gedla. 

Glave vitezov stare pločevine so se napolnile z novimi informacijami s področja starodobništva. Napočil je čas za polnitev želodcev. Kot se na gradovih spodobi, smo bili postreženi s srednjeveškim grajskim kosilom; svinjske krače in rebra, obilo zelenjave, od mlade čebule, paradižnika, paprike, krompir pa je bil tako debel in okusen, kot se od neumnega kmeta spodobi. (Krompir je tudi sinonim za srečo.)

Sledil je nepričakovan obisk. Ne, ne, ni bil grof! Vstopil je velikolaški župan dr. Tadej Malovrh. Izrekel je dobrodošlico zbranim vitezom in izrazil upanje, da so se dobro počutili v izbranem ambientu z željo, da vtise posredujejo svojim prijateljem in jih navdušijo za turistični obisk znamenitosti velikolaške občine.

Leon Vrtovec, predsednik Zveze SVS je županu poklonil knjigo Avtomobili naše in vaše mladosti – od strasti do naložbe, z veseljem se je vanjo podpisa avtor Bruno Kuzmin. Morda bo dr. Tadej Malovrh celo pomislil, da bi bilo lepo imeti katero izmed opisanih vozil v svoji garaži. Morda se mu bo stožilo po tem, čemur pravimo dobri, stari časi. 22222 in napis pod sliko  Leon Vrtovec: »Spoštovani župan, izberite starodobnika po svoji želji.«    144408

Ana Pia Debeljak
Foto: Maj Kikelj, Metod Levart