IZDALI SMO ZBORNIK

Na jubilejnem 20. jesenskem srečanju je 12. septembra 2015 zagledal luč sveta naš klubski zbornik – Preteklost je naša prihodnost, z opisom dogodkov dvajsetih let. Izpolnila se je želja našega predsednika Franca Grudna, želja strniti društvena dogajanja v zborniku. Prvikrat je to omenil leta 2013, ob polnoletnosti kluba.

Zbornik je publikacija s prispevki več avtorjev, vsak članek je zanimiv prispevek k zgodovini. Seznanja nas z večino dogajanj v klubu in s posameznimi spoznanji članov. Nastajal je s sodelovanjem velike večine članov. Kar 181 se jih je odzvalo povabilu. Sprva so se nekoliko obotavljali, nato so se opogumili in od sredine februarja do konca julija je nastajal zbornik, v katerem so garažirani starodobniki članov, ki nam dajo vedeti, kakšno je bilo potovanje v preteklosti. Člani niso vešči le vihtenja kleparskega kladiva, vešči so tudi peresa, ki gladko steče po papirju ob opisovanju priljubljenih vozil. Večino prispevkov so napisali sami, potrebovali so le vzpodbudo. Napisani so v pogovornem jeziku. Naš zbornik ni neko znanstveno delo, je le odraz spoštovanja do tehnične dediščine. Ana Pia Debeljak je bila dobro zasuta tudi z arhivskim gradivom,  predsednik Franc Gruden ga je dostavil v sedmih gajbicah.

V prvem delu zbornika se predstavi klub. Odločili  smo se za opis posameznega leta. Nekaj besed smo namenili občnemu zboru, večji poudarek je bil dan Vseslovenskim srečanjem. Dotaknili smo se jesenskega srečanja in biltenu Starodobnik ter statistiki prireditev, ki so jih obiskali naši člani. V drugem delu so po abecednem redu razvščeni člani in njihovi prispeveki, nekateri vozila predstavljajo samo s fotografijami.

Naš zbornik je precej obširen, saj je tudi naš klub med največjimi v Sloveniji in dejaven v Zvezi SVS. Obsega 365 strani s 1225 fotografijami in dokumenti. Zbornik je nastal zaradi skupnega interesa članov v želji po ohranjanju naše premične dediščine.