OBČNI ZBOR

V prostorih Gostilne Strah na Škofljici se nas je v petek 23. februarja 2024 zbralo 123 članov OTC Škofljica na 28. občnem zboru.

Po pozdravnem nagovoru predsednika Franca Grudna je bil sprejet dnevni red. Izvoljeno je bilo delovno predsedstvo v sestavi: Emil Sladič, Ana Pia Debeljak, Tomaž Mostar in Franc Gruden. Zapisnikar: Ana Debeljak. Overovatelja zapisnika: Jože Sašek in Franc Meden. Verifikacijska komisija: Vili Ferjan, Jože Petrič.

Poročilo o delu kluba je podal podpredsednik Rok Treven. V letu 2023 je bilo 11 sestankov z udeležbo od 20 do 35 članov. Aktivnosti so potekale preko celega leta.

V januarju smo si ogledali Rally Winter Trial na Igu.

V februarju je bilo na Škofljici usposabljanje tehničnih komisarjev Zveze SVS (98 udeležencev). Na našem občnem zboru se nas je zbralo 120.

V marcu smo se srečali pri E.Leclercu na Starodobniškem klepetu ob kavi, vodstvo se je udeležilo Skupščine Zveze SVS.

V maju je bil organiziran Sejem starodobnikov, delov in opreme pri AC Žgajnar. Pričelo se je Prvenstvo Zveze SVS v Kopru, katerega se je udeležilo sedem naših članov. Dosegli so solidne uvrstitve.

V juniju smo si v okviru pomladanskega srečanja ogledali protiturški tabor nad Cerovim. Udeležili smo se tudi praznika na Lavrici. Ponovno smo sodelovali na Prvenstvu Zveze SVS v Postojni. Branko Šnajdar je prenehal opravljati delo blagajnika zaradi zdravstvenih razlogov, nova blagajničarka je Mira Kolbe.

V juliju smo se v spretnostih pomerili na Prvenstvu Zveze SVS v Mariboru.

V septembru smo ponovno klepetali ob kavi pri E.Leclercu, nato pa so se nekateri člani na hipodromu Vrbljene pomerili v točnosti vožnji na čas. Med avtomobilisti je slavil Branko Šnajdar, med motoristi Andrej Dremelj.

Oktobra  smo se udeležili Prvenstva Zveze SVS  v Posočju. Tudi jesenski Sejem starodobnikov je bil zelo dobro obiskan.

Novembra pa je bila razglasitev rezultatov in podelitev pokalov Prvenstva Zveze SVS v Portorožu.

V kategoriji B – avtomobili je bilo uvrščenih 18 tekmovalcev od skupnih 179. Preizkusili so se tudi naši člani: Vili Ferjan, Igor Kurent, Branko Lukman, Tomaž Mostar, Jože Petrič in Robert Volčanšek. Udeležili so se štirih tekmovanj, za uvrstitev so šteli trije najboljši rezultati.

Vozila, letnik 1931-1945, Jože Petrič z Morris Eight Tourer, 1935, uvrščen na 3. mesto.

Vozila, letnik 1971-1980, Igor Kurent  z Lancia Beta Monte Carlo, 1977, uvrščen na 2. mesto.

Vozila, letnik 1994-2003, mladodobniki, Branko Lukman z Mercedes Benz Vito, 1997, uvrščen na 3. mesto.

Tovorna vozila, Anton Zalar z VW Man 8150 Sailent, 1991, uvrščen na 2. mesto.

V generalni razvrstitvi AVGTOMOBILI, Igor Kurent, uvrščen na 2. mesto.

Pet pokalov za člane – tekmovalce OTC Škofljica. Pokazali so svoje spretnosti in znanje. Lahko rečemo: Prijavili, tekmovali, uvrstili.

Žal pa so nas v letu 2023 zapustili trije člani. Umrli so: ustanovni član Franc Furlan, Alojz Garvas in nekdanji predsednik Zveze SVS, Urban A. Demšar. Vseh se bomo spominjali.

Finančno poročilo je podala blagajničarka Mira Kolbe. Razlika med prihodki in odhodki je negativna v znesku 1.378,75 EUR. Nadzorni odbor v sestavI: Emil Sladič, Aleš Horvat in Anton Zalar pa ugotavlja, da je poslovanje pregledno in natančno, sredstva so bila porabljena za namene, ki izhajajo iz programa.

V razpravo po poročilih se je vključil le član Jani Jazbec in je glede na finančni rezultat ponudil donacijo v znesku 500,00 EUR njegovega podjetja Center varne vožnje Blagomix, Logatec. Za to velikodušno gesto se mu je predsednik Gruden zahvalil v imenu kluba.

Po potrditvi poročil je predsednik Franc Gruden predstavil plan dela za leto 2024. Večina nalog izhaja iz dolgoročnega načrta. Organizirana bosta dva sejma opreme in delov, spomladansko in jesensko srečanje, ponovno se bomo vključili v tekmovanje za Prvenstvo Zveze SVS.

Potekel je mandat vodstva kluba. Na prvem letošnjem sestanku članov in vodstva v januarju je bilo dogovorjeno, da se občnemu zboru predlaga, da se mandat vodstvu podaljša za dve leti, za obdobje 2024-2026. Predlog je bil soglasno sprejet.

Glede na to, da župana Občine Škofljica na zboru ni bilo, je financiranje kluba pojasnil občinski svetnik Rok Treven. Člani pozivajo občino, da za leto 2024 odobri višji znesek financiranja.

Na prvem letošnjem sestanku je bilo dogovorjeno, da se članarina poviša iz 30 na 40 EUR.

Tomaž Mostar, predstavnik kluba v Zvezi SVS, je podrobno opisal delo naše krovne organizacije, ki združuje 47 društev ljubiteljev starodobnih cestnih vozil iz vse Slovenije. Od leta 2000 je Zveza SVS članica mednarodne organizacije FIVA.

Osnovna dejavnost Zveze SVS je izdaja Izkaznice Zveze SVS o starodobnem vozilu in Potrdila o mladodobnem vozilu. Vsa leta pa organizira tekmovanja za Prvenstvo Zveze SVS, prireja izobraževanja za tehnične komisarje, ki pregledujejo vozila.

Čez dve leti bo Oldtimer club Škofljica praznoval 30. obletnico obstoja. Franc Gruden je članom pojasnil, da bi za ta jubilej radi izdali zbornik  o zadnjem desetletju, o restavratorskih podvigih članov, o delu kluba, o naših skupnih druženjih na prireditvah. Pozval je člane, da s svojimi prispevki o starodobnih vozilih in dogodkih, ki jim ta vozila prinašajo izkušnje in veselje, obogatijo zbornik. V zborniku se bo namreč predstavil naš klub starodobnikov, OTC Škofljica. Zbornik ob 20. obletnici je bil ocenjen zelo dobro, naj bo ta še boljši. Investicija bo kar velika, ampak potrudimo se. Zbornik je namreč odsev našega razmišljanja o ohranjanju tehniške dediščine.

Predsednik se je zahvalil vsem, ki so se v preteklem letu udeleževali klubskih in drugih srečanj, s katerimi smo se predstavili širši javnosti.

Ana Pia Debeljak
Fotografije: Maj Kikelj