VOLILNA SKUPŠČINA ZVEZE SVS

Koronavirus je segel na vsa področja življenja, prilagajati se mu moramo tudi ljubitelji starodobnih vozil. 9. septembra 2021 je v prostorih Gostilne Strah na Škofljici potekala redna volilna skupščina Zveze SVS. Prisotnih je bilo 51 udeležencev iz 25 društev, predstavniki 20-ih društev se skupščine niso udeležili.

Predsednik Zveze SVS Janko Uratnik, je pozdravil navzoče in poudaril, da smo se zbrali v tej situaciji šele v septembru. V dveh letih je bilo delovanje društev precej okrnjeno, vendar pričakuje, da bo izvedena razglasitev rezultatov Prvenstva Zveze, prav tako izobraževanja in ekskurzije. Glede na to, da v preteklem letu skupščina ni bila izvedena, je to dvojna skupščina za leti 2019 in 2020 in hkrati tudi volilna, saj je članom Upravnega odbora potekel glede na statut tretji mandat.

Skupščino je vodil Slavko Pislak, podana so bila poročila za leti 2019 in 2020. Janko Uratnik je podal poročilo o delovanju Zveze SVS, Edi Glavić poročilo tehnične komisije, Mirko Kranj poročilo športne komisije, Franc Zupančič je predstavil finančno poročilo, Ivan Sovinšek je poročal o delu nadzornega odbora, sledilo je poročilo častnega razsodišča, ki ga je podal Miro Vrhovnik.

Predsednik Zveze Janko Uratnik je spregovoril o nekaterih spremembah, zlasti na področju mladodobnikov, ki jih je v svoje postopke uvedla FIVA in katerim sledi tudi Zveza. To so vozila, za katere se pričakuje, da bodo glede na svoje specifičnosti postali starodobniki. »Zaznamovali smo 20-letnico članstva v FIVI, na kar smo ponosni, sodelujemo v njihovih komisijah.  Obnovljena je spletna stran, redno izhaja Glasilo SVS, želimo več prispevkov, ker bosta medija na ta način postala bogatejša in zanimivejša. Imamo pa o čem pisati, saj člani Zveze posedujejo preko 10 tisoč vozil, prav tako se redno vrstijo druženja in tekmovanja. Ob 20-letnici, ki smo jo praznovali v hotelu Mons je bil izdan zbornik, v katerem so bila predstavljena vsa društva. Predsednik Zveze SVS sem bil tri mandate, opravljali smo zastavljene naloge. Vem, da jih bo novi Upravni odbor in novi predsednik še nadgradil. Trudil sem se po najboljših močeh, vem pa da nisem dosegel vseh ciljev.«

Edi Glavić, predsednik tehnične komisije, je pojasnil, da izobraževanje deluje, komisarjem so bila izdana dodatna mnenja, okrnjene pa so strokovne ekskurzije. V letu 2019 je bilo izdanih 1181 izkaznic SVS, kar je 14 % več kot v predhodnem letu, v letu 2020 pa je bilo izdanih 1209 izkaznic oz. 3% več kot leta 2019. Potekale so priprave in sprememba Pravilnika o starodobnih vozilih, izdanih je bilo 17 izkaznic za mladodobna vozila, to so pristna, originalna, avtentična vozila, ki jih je smiselno ohranjati.

Finančnemu poročilu za obe leti, ki ga je podal blagajnik Franc Zupančič, je sledilo pročilo Nadzornega odbora. Ivan Sovinšek je poudaril, da je bilo vodenje Upravnega odbora zelo uspešno in v zadovoljstvo vseh članov. Problem je v naročanju Glasila SVS, kajti naročilo glasila je dolgoročna naložba v članstvo. Glasilo je na visokem nivoju in z naročilom nanj bi bilo poplačano prostovoljno delo urednikov – Vladimirja Perkiča, Slavka Pislaka in Leona Vrtovca. V imenu Nadzornega odbora se je Ivan Sovinšek zahvalil predsedniku Zveze Janku Uratniku,  članom Upravnega odbora in vsem aktivnim članom društev.

Častno razsodišče ni reševalo nobenega primera, je poročal njegov predsednik Miro Vrhovnik, saj ljubitelji starodobnikov vedo, kakšno je njihovo poslanstvo.

Vodstvu Zveze oz. vsem njenim organom je potekel štiriletni mandat, zato je bila razrešitev starega vodstva z glasovanjem soglasno sprejeta.

Na osnovi predhodnih razgovorov so bili predstavljeni novi člani Upravnega odbora, ki so udeležencem skupščine predstavili svoje ideje za nadaljnje delo.

Z glasovanjem je bilo soglasno sprejeto novo vodstvo Zveze SVS

Predsednik: 
Leon Vrtovec iz ADRIA Classic

Podpredsednik:
Vlado Perkič iz J.J.Puch Ljutomer

Upravni odbor:         
– tajnik: Iztok Bekš iz OC Postojna
– blagajnik:  Franc Zupančič iz JC Ljubljana
– predsednik tehnične komisije: Edi Glavić iz ADRIA  Classic
– predsednik športne komisije: Aleksander Simčič  iz AMD Tolmin Avtokareta

Člani UO:
Tomaž Vauhnik iz VKM Maribor, Metod Levart iz Oldtimer Duplek,
Matej Coklin iz Zgornjesavinjski starodobniki,
Tomaž Mostar iz OTC Škofljica,
Slavko Pislak iz AMK Classic Sl. Bistrica,
Janko Uratnik iz Codelli.

Nadzorni odbor:
Franc Udovč iz OTK Soteska,
Dejan Hočevar iz Hrast Tržišče,
Jože Klobasa  iz J.J. Puch Ljutomer.

Častno razsodišče:
Samo Šuligoj iz DLSV Vipavska dolina,
Jože Mejač iz OTK Soteska,
Jurij Curk iz Codelli.

Novi predsednik Zveze Leon Vrtovec se je zahvalil za izkazano zaupanje in  podporo novega vodstva. Pripomnil je, da bo stopil v velike čevlje in napovedal, da bo Zveza SVS v prihodnosti, poleg njenih stalnih aktivnosti, več poudarka namenila sodelovanju z društvi, ki po njegovi oceni predstavljajo temelj organizacije. Dodal je, da bo Zveza SVS nadaljevala in nadgradila publicistično dejavnost, predvsem pa se bo preko vsebin v spletnih medijih poizkušala približati mlajši generaciji ljubiteljev starodobnih vozil.

Slavko Pislak je čestital novemu vodstvu in poudaril, da se bo treba pri nadaljnjem delu skupno truditi. »Na Zvezi delamo dobro, nikoli pa ne bomo za vse delali najboljše. V Upravnem odboru nismo bili v stanju zamenjati vseh. Upam, da to storimo v naslednjem sklicu. Vendar, kako bi mladi začeli brez nas starih. Sigurno je, da vsi ne bodo uspešni in tudi sedaj je bilo tako. Kar se tiče revije, lahko rečem, da je zelo dobra (še predobra). Naše članstvo, naša Zveza je na visokem nivoju.«

Mirko Kranjc je pojasnil, da so imeli pri sestavi novega UO idejo in cilj, da se zamenja samo del članov, da za določene tematike še naprej skrbijo stari člani. Janko Uratnik bo še naprej zadolžen za odnose s FIVO, pa tudi pri urejanju glasila in tekmovanj je potrebno sodelovanje.

Vladimir Perkič, kot podpredsednik, prejšnji in zdajšnji, je poudaril, da se pri glasilu trudijo po najbojših močeh. Bilo je mnogo kritik in tudi nekaj pohval. »Hvala za še en mandat, čeprav sem se težko odločil. Trudil se bom, da bo glasilo še naprej izhajalo. Američani so mi dejali, da je revija izpolnjujemo vsa Evropska merila. Moja želja je, da bi vsak član prejemal revijo. Organiziranih je bilo več prireditev; Gornja Radgona, Štafeta od Pirana do Goričkega …. Brez vaše pomoči ne bi bilo možno, pristni so kontakti med člani, delamo za svojo dušo, ne za denar.«

Edi Glavič je se je dosedanjim članom UO zahvalil za uspešno delo. Zahvale so prejeli: Janko Uratnik, Andrej Vidmar, Mirko Krajnc, Franc Gruden, Franc Pance, Ivo Savinšek.

Z elanom za volanom, s pomlajenim vodstvom v nov mandat.

                                                                                                                         Ana Pia Debeljak